Rudy Beulens, uw Specialist in Airco keuringen boven de 12kW

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden. Indien deze som groter is dan 12 kW geldt de keuringsverplichting. De energetische keuring is verplicht voor airco's die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling.

Hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?
Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden door een bevoegde deskundige. Vanaf 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast.
Nominaal koelvermogen airco frequentie :
> 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Als ervaren koeltechnieker en erkend airco-energiedeskundige voor Vlaanderen bied ik mijn diensten aan als onafhankelijk keurder, om audits uit te voeren op de installaties die in aanmerking komen voor deze keuring, die enkel kan uitgevoerd worden via een rekenblad online met erkenningsnummer van LNE.
Voor vrijblijvende inlichtingen en prijzen kunt U mij steeds bereiken op bovenstaand telefoonnummer of stuur ons HIER een mail. Tevens op de website van LNE kunt de nodige info bekomen.